Projekcia a poradenstvo

 

Základným predpokladom správne fungujúceho a energeticky úsporného systému vzduchotechniky, klimatizácie, chladenia a vykurovania je projektová dokumentácia vypracovaná presne podľa požiadaviek vyplývajúcich z konkrétneho riešenia. Pri vypracovaní projektu sa vychádza z platnej slovenskej resp. európskej legislatívy a noriem, ktoré sa aj s požiadavkami budúceho užívateľa implementujú do navrhovaného technického riešenia. Všetky projekty sú spracovávané s dôrazom na energetickú efektívnosť a čo najvyššie prevádzkové úspory. Neoddeliteľnou súčasťou projekčnej činnosti je komunikácia s objednávateľom, zhotoviteľom, výrobcami jednotlivých zariadení a projektantami ostatných profesií. Bez tejto komunikácie by projekt nemohol byť spracovaný „na mieru“.

Najdôležitejším hodnotením projektu je spätná väzba, či už od užívateľa stavby alebo realizačnej firmy, kde sa projekt overí v praxi. Spätnou väzbou získavame nové poznatky a skúsenosti v odbore.

Okrem toho poskytujeme technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Tiež vypracovávame odborné posudky a odhady, a vykonávame autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie.