Montáž a servis

Zabezpečujeme profesionálnu montáž a servis:

 • klimatizácií
 • vzduchotechniky
 • rekuperačného vetrania
 • chladenia
 • tepelných čerpadiel

Montáž a servis klimatizácií

Naša firma je certifikovaná Slovenským chladiarenským zväzom. Vykonávame odbornú a kvalitnú montáž u nás zakúpených klimatizácií.

Postup montáže klimatizácie je nasledovný:

 1. Obhliadka priestorov/ miesta montáže
 2. Vypracovanie cenovej ponuky na základe obhliadky miesta montáže a požiadaviek klienta
 3. Akceptácia cenovej ponuky (objednávka)
 4. Samotná montáž klimatizácie: osadenie vnútornej a vonkajšej jednotky, prepojenie jednotiek izolovaným medeným potrubím, komunikačným káblom, montáž odvodu kondenzu, v prípade potreby montáž chladiarenských líšt a samostné spustenie klimatizácie

Samozrejmosťou je aj servis klimatizácií, ktorý je nutné vykonať minimálne raz ročne, aby sa predišlo poškodeniu klimatizácie.

Čo sa robí pri servise:

 • Kontrola vonkajšej a vnútornej jednotky
 • Dezinfekcia vnútornej jednotky
 • Kontrola tlaku v systéme
 • Doplnenie chladiva (v prípade potreby)

Realizujeme aj kontrolu únikov chladív a štítkovanie zariadení podľa Zákona.

 

Montáž a servis vzduchotechniky

Pre správne fungovanie vzduchotechniky je nevyhnutná odborná montáž. Naša firma realizuje montáž vzduchotechniky prostredníctvom školených pracovníkov s dlhoročnou praxou. Na požiadanie Vám vypracujeme aj projekt na vzduchotechniku. Zabezpečujeme aj servis vzduchotechniky.